Helsingin Sosialidemokraatit: Kunnallinen työterveyshuolto veroparatiisiyhtiöiden vastavoimaksi

Ajankohtaista

Helsingin Sosialidemokraattien syyspiirikokous vaatii Helsingin kaupunkia perustamaan oman työterveyshuollon liikelaitoksen tai kunnallisen yhtiön työterveyshuoltoon vaihtoehdoksi kansainvälisten pörssiyhtiöiden omistamille palveluntarjoajille. Tavoitteena on, että julkinen sektori ottaa entistä suuremman roolin työterveyspalvelujen tuottamisessa. Yksityisten toimijoiden rinnalle on luotava selvästi työntekijöiden jaksamiseen ja työhyvinvointiin tähtäävä palvelujärjestelmä työterveyshuoltolain hengessä.

Kaupungin oma työterveyshuollon yksikkö houkuttelisi useita työnantajia yksikön asiakkaiksi tarjoamalla laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita. Yksikkö palvelisi myös niitä yrittäjiä, joilla on ollut tähän mennessä hankaluuksia järjestää työterveyspalveluja. Samalla voitaisiin parantaa väestön terveydentilan seurantaa. Kaupungin omassa yksikössä tulee olla mahdollisuudet tarjota lakisääteisten työterveyspalvelujen ohella myös muita työntekijöiden työhyvinvointiin liittyviä palveluita.

Työterveyshuoltoa tuetaan merkittävästi julkisin varoin. Ei ole hyväksyttävää, että verorahoja kulkeutuu yksityisten yritysten kautta veroparatiiseihin. Yhtiöiden harjoittama verosuunnittelu ei ole laitonta, mutta on moraalisesti kestämätöntä, että yhtiöt maksavat hyvin vähän veroja Suomeen ja voitot jakautuvat kansainvälisille pääomasijoittajille. Kaupungin omistama työterveyshuollon uusi toimija hyödyttäisi koko yhteiskuntaa tuomalla uudenlaisen toimintamallin panostamalla erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin. Uuden yksikön perustamista on selvitettävä Helsingin kaupungin, naapurikaupunkien ja HUS:n kesken.