Helsingin sosialidemokraatit: HKL ja Palmia pidettävä jatkossakin kaupungin liikelaitoksina – ei yhtiöittämiselle

Ajankohtaista

Oikeisto ajaa voimakkaasti HKL ja Palmia -liikelaitosten yhtiöittämistä vedoten muuttuneeseen lainsäädäntöön. Tosiasiassa voimassa oleva lainsäädäntö ei edellytä kummankaan liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kunnan on edelleen mahdollista tuottaa palvelunsa itse.

HKL eli Helsingin kaupungin liikennelaitos hoitaa kaupungin metro- ja ratikkaliikenteen. Se ei toimi kilpailluilla markkinoilla. Yhtiöittäminen ei toisi kaupungille mitään hyötyä, vaan sen sijaan lisäisi hallintokustannuksia. Lisäksi yhtiöittämisestä todennäköisesti tulisi kaupungille kymmenien miljoonien veroseuraamuksia varainsiirtoveron muodossa.

Palmia tuottaa ruoka-, siivous-, kiinteistöpalveluita muun muassa kouluille, päiväkodeille ja sairaaloille. Palmia tuottaa myös turva- sekä puhelin- ja hyvinvointipalveluja. Palvelujen käyttäjä on lähes yksinomaan Helsingin kaupunki. Palmian yhtiöittäminen ajaisi sen äärimmäisen kovaan kilpailutilanteeseen ja avaisi kaikki sen hoitamat palvelut suurille monikansallisille yrityksille.  Tällaisessa tilanteessa Palmia voisi käytännössä kilpailla naisvaltaisen matalapalkka-alan työehtoja polkemalla ja toimintansa laadusta tinkimällä. Sekään tuskin riittäisi. Todennäköisesti Palmian yhtiöittäminen johtaisi sen useiden palveluiden pysyvään siirtymiseen yksityisten yritysten tuottamiksi. Liikelaitoksena Palmia on tuottanut kaupungille voittoa, nostanut määrätietoisesti työn tuottavuutta ja pitänyt palveluidensa laadun moitteettomana.

On perusteltua, että kaupunki säilyttää palvelutuotantonsa omassa päätösvallassaan ja hoitaa sen asiallisin työehdoin palkatun oman henkilökuntansa voimin. Tämä toimintamalli on taloudellisesti kestävä ja yhteiskunnallisesti vastuullinen. Helsingin kaupungilla on mahdollisuus toimia esikuvana laadukkaasta ja eettisestä palvelutuotannosta, jota ei alisteta pelkästään alimman hinnan kriteerein käytävälle kilpailulle. Helsingin Sosiaalidemokraatit vaatii, että Palmia ja HKL säilytetään ja niiden toimintaa kehitetään kaupungin liikelaitoksina – kaikkien kaupunkilaisten eduksi.