Helsingin Sdp: Keskustakirjasto vie kaupunkia eteenpäin – suurimmat kipukohdat vanhusten kotihoidossa ja opetuksen oikeudenmukaisuudessa

Ajankohtaista

Helsingin kaupungin budjettineuvottelut on saatu päätökseen. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on mukana budjettisovussa. Sdp:n neuvottelijat Pilvi Torsti ja Osku Pajamäki pitävät neuvottelujen merkittävimpänä päätöksenä kaupungin sitoutumista keskustakirjaston toteuttamiseen ja rakennustöiden alkamista ensi vuonna.

”Päätös keskustakirjastosta on signaali ja tulevaisuuslupaus. Kaupunkia ei pysäytetä, vaikka taloustilanne onkin epävarma. Tämä on meille tärkeää: Sdp on koko valtuustokauden korostanut kasvavan kaupungin tarpeita ja painottanut myös vaikeassa tilanteessa tulevaisuuteen kurkottavaa ajattelua. Keskustaan kaivataan ja sinne kuuluu julkinen tila, johon kaikki kaupunkilaiset voivat kokoontua.” Pilvi Torsti sanoo.

Huoli vanhusten kotihoidon ja opetuksen resursseista

Toimintamenoissa budjetti on kaupunkilaisten kannalta niukka ja se varmasti näkyy palveluissa. ”Kaikkia tarpeita ei tällä budjetilla pystytä tyydyttämään. Väestönkasvu on niin voimakas ja erityisesti lasten ja vanhusten määrä lisääntyy nopeasti. Erityinen huoli liittyy vanhusten kotihoitoon. Olisimme halunneet kohdistaa budjetin sisällä siirtyvää noin kymmenen miljoonaan summaa sosiaali- ja terveyspalveluihin enemmän kuin enemmistön päätös oli, mutta pidimme nyt tehtyä 2,5 miljoonan euron lisäystä kuitenkin hyväksyttävänä.” Osku Pajamäki toteaa.

Opetukseen saatiin seitsemän miljoonan lisäys, mutta senkin jälkeen opetuspuolella tulee Torstin mukaan olemaan tiukkaa. ”Sdp pitää tärkeänä, että opetuksen menojen suunnittelussa ja neuvotteluissa etsittyjen lisäsatsauksien suuntaamisessa painotetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta eri kaupunginosien ja koulujen välillä ja sisällä.”

Investoinneissa Sdp piti tärkeänä myös leikkipuiston Lammen toteutumista heti ensi vuonna.

Helsinki välttyy irtisanomisilta

Sdp:n pitkän aikavälin tavoitteen mukaisesti meneillään olevan valtuustokauden strategiaan on kirjattu, että budjetissa huomioidaan vuosittain kaupungin väestön kasvu ja kustannusten todellinen nousu. Lähtötilanne on siksi täysin erilainen kuin aiempien vuosien ja vuosikymmenien budjeteissa, koska kaupunginjohtajan esitys huomioi automaattisesti muutokset. Siksi liikkumavaraa neuvotteluissa on vähän, jos strategiasta pidetään kiinni.

”Ongelmallisin osa on prosentin tuottavuustavoite, jonka rankkuuden nyt näemme ja jota haluamme jatkossa tarkastella kriittisesti. Helsinki pystyy kuitenkin myös ensi vuonna välttymään irtisanomisilta ja palveluiden merkittävältä heikentämiseltä, jotka ovat arkipäivää valtaosassa Suomen kuntia. Myöskään veroprosentti ei nouse.” Pajamäki summaa.

Laaja sopu tärkeää taloudellisesti vaikeina aikoina

Monella tavalla epävarmassa tilanteessa Sdp:n valtuustoryhmä painottaa sen arvoa, että kaikki puolueet ovat mukana sovussa. ”Useat pitkään mukana olleet virkamiehet ja neuvottelijat korostivat, etteivät ole koskaan olleet tekemässä lähes viiden miljardin budjettiratkaisuja näin vaikeassa tilanteessa. Monet valtakunnan ratkaisut kuten koko sote-ratkaisu ja metropolihallinto ovat toistaiseksi epävarmalla pohjalla ja niillä tulee toteutuessaan olemaan merkittävä vaikutus Helsinkiin. Lisäksi budjettivuosi 2015 on erityisen vaikea, koska Helsingin energialta saatavat tulot ovat todennäköisesti kaikkein vaatimattomimmat. Budjettisopimus on osoitus siitä, että kaikki poliittiset ryhmät todella halusivat löytää yhteisen ratkaisun.” Torsti toteaa.