Helsingin piirin puheenjohtaja ottaisi mallia Saksan SPD:ltä: Jäsendemokratia kaipaa päivitystä

Ajankohtaista

Demokraatti 23.12.2013, merkkipäivähaastattelu

SDP:n Helsingin piirin puheenjohtaja Risto Kolanen toivoo puolueen jäsendemokratian lisäämisestä. Suunnannäyttäjä on iso veljespuolue Saksassa, SPD.

Sosialidemokraatit päättivät siellä hallitukseen osallistumisesta jäsenäänestyksen kautta. Osallistumisprosentti oli hyvä.

– Nykyaikaisen sosialidemokratian ja yleensäkin puolueiden pitäisi avata jäsenilleen enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa asioissa ja henkilövalinnoissa äänestysten ja kyselyiden kautta, Kolanen sanoo.

Vaikka neuvoa-antavaa jäsenäänestystä sovellettaisiin, säilyy puoluekokouksella mandaatti valita puoluejohto.

– Yksi tapa on kysyä myös puolueen pääministeriehdokasta jäsenäänestyksen tai jäsenkyselyn kautta.

Kun työväenliike syntyi, ihmiset osallistuivat kokouksiin laajasti, järjestödemokratia toimi.

– Nykyinen organisaatiomuotomme on luotu Oulun puoluekokouksessa 1906, ihan toisenlaiseen maailmaan, Kolanen huomauttaa.

Perinteinen kokouskulttuuri vaatii hänen mielestään rinnalle enemmän suoria vaikutusmahdollisuuksia.

– Kiireiset nykyihmiset eivät ehdi tai motivoidu kokouksiin. Siitä huolimatta heille tulisi antaa mahdollisuus vaikuttaa, koska se motivoi puolueen jäsenyyteen, hän perustelee.

Megahankkeet
peittävät oleellisen

Helsingin kulttuuripolitiikan megahankkeet, kärjessä Keskustakirjasto ja Guggenheim, dominoivat julkista keskustelua.

Kolasen mukaan näköharha peittää isompaa kuvaa.

– Tärkeää on muistaa, että 37 lähikirjastoa ja alueelliset kulttuuriin monitoimitalot palvelevat tasapuolisesta kaikkia helsinkiläisiä.

Guggenheim-hanke elää nyt toista tulemistaan. Samat kysymykset yhä ilmassa.

– Paikka ei mielestäni ole suurin ongelma vaan se, että hankkeen talous on edelleen hataralla pohjalla, Kolanen sanoo.

Ilkka Yrjä 

Syntymäpäivä
Risto Kolanen 60 vuotta

Päätoimittaja (Asuminen ja yhteiskunta –lehti), puheenjohtaja, Helsinki
Täyttää 60 vuotta tiistaina 24.12.
Ei vastaanottoa
Mahdolliset onnittelut voi ohjata KSR:n Rafael Paasion rahastoon tilille FI85 1521 3000 0060 09, tiedonantoon: Risto Kolanen.