Helsingin monet kasvot -verkosto, Stadin Demarinuoret ja Helsingin Keskustanuoret: Monikulttuurisuus on pysyvä ja myönteinen osa suomalaista yhteiskuntaa

Ajankohtaista

Suomalaisessa keskustelussa on voimistunut ahdasmielinen jaottelu meihin ja muihin. Taloudellisesti vaikeana aikana on helppoa väittää ongelmien tulevan ulkoapäin vähemmistöistä. Järjestöt tuomitsevat tämänkaltaisen erittäin huolestuttavan puheen ja ajattelun.

”Tarvitsemme enemmän inhimillisyyttä”, vaatii SDP-taustaisen Helsingin Monet Kasvot -verkoston puheenjohtaja Nina Castén. ”Suomi on yhä kiinteämmin osa globaalia maailmaa. Meidän ei tule tehdä jakoa meihin ja muihin, kantasuomalaisiin ja maahanmuuttajiin tai valtaväestöön ja marginaali-ihmisryhmiin. Meidän tulee nähdä toisemme yhdenvertaisina, Castén jatkaa.”

”Kulttuurien monimuotoisuus Suomessa kasvaa entisestään tulevien vuosien aikana”, toteaa Stadin Demarinuorten puheenjohtaja Lauri Väänänen. ”Monikulttuurisuus on jo nyt pysyvä osa suomalaista yhteiskuntaa ja tämä tulisi huomioida entistä paremmin jo peruskoulun opetussuunnitelmia laatiessa.”, Väänänen huomauttaa.

”Suomeen ulkomailta muuttavien ihmisten tulon syyt ovat moninaiset. Jotta ymmärtäisimme paremmin toisiamme, tarvitsemme enemmän kulttuurien välistä vuoropuhelua. Sopeutumisenkin olisi oltava kaksi-, eikä yksisuuntaista. Myös siis niin, että suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia asioita arvostetaan.”, muistuttaa Helsingin Keskustanuorten puheenjohtaja Sonja Vojnovic.

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla tulee olla subjektiivinen oikeus suomen kielen – ja kulttuurin opetukseen. Opetukseen tulisi päästä ilman tarpeetonta odottelua, minkä vuoksi julkisesti kustannettujen kurssien tarjonnan on oltava riittävää. Suomen tulisi tarjota maahanmuuttajille tukihenkilöitä, jotka auttaisivat heitä kotoutumaan suomalaiseen elämään – unohtamatta kuitenkaan juuriaan.

”Valtaväestöllä ei ole yksinoikeutta määritellä suomalaisuutta, eikä se voi pakottaa vähemmistöjä unohtamaan omaa kulttuurihistoriaansa!”, puheenjohtajat ärähtävät.

Stadin Demarinuoret ja Helsingin Keskustanuoret olivat yhteistyökumppaneina 26.11. Kulttuurikeskus Caisassa pidetyssä ”Missä tulevaisuus? – Nuorisotakuun merkitys monikulttuurisessa yhteiskunnassa” keskustelutilaisuudessa, jonka järjesti sosialidemokraattinen Helsingin monet kasvot – verkosto puheenjohtajansa Nina Casténin johdolla. Tilaisuuteen osallistuivat Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Helsingin kaupunginvaltuutettu Laura Kolbe sekä kulttuurineuvos Veijo Baltzar, joka avasi keskustelun monikulttuurisuudesta.

 

Lisätietoja

Nina Castén, 044-5090683 nina.casten@gmail.com
puheenjohtaja, Helsingin Monet kasvot –verkosto

Sonja Vojnovic, 046-621 6717, sonja.vojnovic@humak.edu
puheenjohtaja, Helsingin Keskustanuoret

Lauri Väänänen, lauri.vaananen@helsinki.fi
puheenjohtaja, Stadin Demarinuoret