Helsingin kaupungin hallitus esittää työllisyyspalveluliikelaitoksen perustamista

Ajankohtaista,Kaupunki,Kaupunkipolitiikka

Helsingin kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto perustaa 1.1.2025 alkaen keskushallintoon kuuluvan Helsingin kaupungin työllisyyspalveluliikelaitoksen. 

Kaupunginvaltuuston tulee vielä hyväksyä kaupunginhallituksen esitys.

Liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia julkisten työvoimapalveluiden tuottamisesta, kaupungin työllisyyden edistämisestä sekä niihin liittyvästä kehittämisestä ja koordinaatiosta ja työikäisten kotoutumista edistävien palveluiden tuottamista.

”Kaupunginhallituksen mielestä liikelaitosmalli nyt on aikataulullisesti tarkoituksenmukaisin tapa järjestää työllisyyspalvelut. Erityisesti tässä tilanteessa on tärkeää, että johtokuntaan tullaan nimeämään poliittisia luottamushenkilöitä viisi ja virkahenkilöitä kaksi, joista toinen toimii puheenjohtajana. Olemme tämän tekemämme kirjauksen hyväksymisestä yksimielisesti tyytyväisiä”, toteaa apulaispormestari Johanna Laisaari. 

Päätettävästä työvoimapalveluiden ja kotoutumista edistävien palveluiden organisoinnin toimivuudesta tullaan teettämään ulkopuolinen arviointi valtuustokauden 2025–2029 jälkipuoliskolla, kun liikelaitosmalliin perustuvasta tuotantotavasta on kertynyt useamman vuoden kokemus.

Kaupunginhallituksen kokouksessa tehtiin myös muita tarkennuksia Helsingin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän toimesta, jotka kaupunginhallituksen kokouksessa lisättiin yksimielisesti. 

”Meille demareille on erittäin tärkeää, että liikelaitosmallia sitoudutaan seuraamaan ja arvioimaan, jotta saamme näkyväksi liikelaitoksen toimivuuden tällä merkittävällä sektorilla”, päättää apulaispormestari Johanna Laisaari.