Helsingin Demarit: Terveydenhuollon tasa-arvoistamista jatkettava

Ajankohtaista

Helsingin sosialidemokraattien piirikokous on tyytyväinen siihen, että demareiden aloitteesta terveyskeskusmaksu poistuu käytöstä vuoden 2013 alusta. Päätös on askel kohti sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa kaupunkia.

Työ terveydenhuollon kehittämiseksi on kuitenkin vielä kesken. Helsingin sosialidemokraatit vaativat, että erityissairaanhoidon poliklinikkamaksujen ja lääkehoidon kustannuksia pienituloisille kohtuullistetaan nykyisestä. Samalla julkisen terveydenhuollon resurssointia on lisättävä ja hoitoonpääsyä on helpotettava. Julkisen terveydenhuoltoon tarvitaan lisää lääkäreitä ja hoitajia. Yksityisten terveyspalveluiden Kela-korvauksista on luovuttava asteittain ja samaan aikaan vahvistettava julkista terveydenhuoltoa. Tavoitteena täytyy olla yleinen ja julkisesti järjestetty, kaikkia kansalaisia koskeva, maksuton terveydenhuolto.

Terveyskeskusmaksut eivät ole ainoita julkisen terveydenhuollon maksuja. Erikoissairaanhoidossa käytössä on 27,5 euron suuruiset poliklinikkamaksut. Näitä voi kertyä henkilökohtaiseen maksukattoon asti vuodessa jopa yli 600 euroa. Samaa suuruusluokkaa oleva maksukatto on lääkkeissä. Maksukatto koskettaa pientä vähemmistöä, joka voi kaikista huonoiten. Heidän kohdallaan voivat tulla vastaan sekä poliklinikka- että lääkemaksujen katot. Vuositasolla pienituloisilla reilun tuhannen euron lasku terveydenhoidosta on kohtuuton.

Kansalaiset ovat epätasa-arvoisessa asemassa keskenään riippuen sosiaalisesta asemastaan, iästään ja asuinpaikastaan. Helsingin sosialidemokraattien mielestä ihmisen elämäntilanteen ei pidä olla esteenä tai hidasteena hoidon saavuttamiselle, sillä ajoissa ongelmiin puuttuminen ehkäisee tehokkaasti niiden pahenemista jatkossa.

Helsingin Demarit valitsi lauantaina pidetyssä syyspiirikokouksessa puheenjohtajaksi jatkokaudelle Risto Kolasen ja uusiksi varapuheenjohtajiksi Timo Kontion ja Anne Mikkola-Nokso-Koiviston. Piirihallitukseen valittiin Antti Hytti, Kadar Gelle (uusi), Jape Lovén (uusi), Heta Välimäki, Petri Ijäs, Olavi Jauhiainen, Anna-Maria Kantola, Nina Castén (uusi), Leena Rosenberg-Ryhänen (uusi), Pauliina Painilainen (uusi).

Lisätietoja:
Risto Kolanen
puheenjohtaja
0400-204844
risto.kolanen@pp.inet
—-
Hanna Isbom
toiminnanjohtaja
Helsingin Sosialidemokraatit ry
puh. 09-7089620, 050-4138299
hanna.isbom@sdp.fi
www.stadindemarit.fi