Helsingin demarit: Metropolihallinto turvaa asukkaiden ja alueiden yhdenvertaisuuden

Ajankohtaista

Helsingin Sosialidemokraatit kiittää valtioneuvoston päätöstä luoda pääkaupunkiseudulle metropolihallinto. Metropolihallinnon avulla tehostetaan asuntorakentamista, liikennesuunnittelua ja maankäyttöä. Nykymuotoinen vapaaehtoisuuteen perustuva seudullinen yhteistyö on tullut tiensä päähän, sillä se ei ole ratkaissut pääkaupunkiseudun kuntien yhteisiä ongelmia.

Tällä hetkellä monet kunnat eivät kaavoita riittävästi vuokra-asuntoja ja omalla maankäyttöpolitiikallaan ajavat hajautettua, ympäristöä rasittavaa asumista. Asuntotuotanto, segregaation ehkäisy, elinkeinopolitiikka sekä työpaikkojen sijoittuminen edellyttävät toimintatapaa, joka ei perustu kuntien keskinäiseen kilpailuun, vaan alueen ja koko maan parhaaseen. Metropolihallinto edesauttaa alueiden kehittämistä tasa-arvoisesti. Ei ole hyväksyttävää, että kunnat kilpailevat niin sanotuista hyvistä veronmaksajista keskenään, ja huono-osaisuus kasaantuu tietyille alueille.

Helsingin Sosialidemokraatit tukee ensisijaisesti vahvaa metropolia jättikuntaliitoksen sijaan. Jättikunta ei toisi mitään sellaisia hyötyjä, mitä vahvalla metropolihallinnolla ei saavutettaisi. Metropolihallinnolle täytyy kuitenkin turvata riittävän vahva mandaatti päätöksentekoon. Tämä edellyttää vaaleilla valittua metropolivaltuustoa sekä verotusoikeutta. 

Lisätietoja:
Hanna Isbom
toiminnanjohtaja
050 413 8299