Helsingin demarit: ikäihmisten asuminen kuntoon

Ajankohtaista

Helsingin Sosialidemokraattien piirikokous vaatii, että Helsinki ottaa asuntopolitiikassaan nykyistä paremmin huomioon ikäihmisten muuttuvat asumisen tarpeet. Ikäihmiset tarvitsevat erilaisia, räätälöityjä asumisen mallien ja palvelujen yhdistelmiä. Väestön ikääntyessä on taattava laadukas vanhusten hoito, aina kotihoidosta tehostettuun palveluasumiseen asti. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että palvelut turvataan vähävaraisille.

Palveluasumisen järjestämiseen tarvitaan valtakunnallista ohjausta ja asia on otettava seuraavan hallituksen työlistalle. Epäyhtenäisten käytäntöjen ja palveluasumismallien kirjavuuden vuoksi palveluasuminen on jäämässä liian suurelta osin suurten ylikansallisten yritysten järjestettäväksi, mikä tekee kustannuksista läpinäkymättömiä ja vaikeasti hallittavia. Ikääntyvien palvelutarpeet tulevat jatkossa vain lisääntymään, ja julkisen sektorin on pystyttävä vastaamaan paremmin näihin tarpeisiin. Helsingin kaupungin on selvitettävä, olisiko taloudellisesti tehokkaampaa, mikäli se hallinnoisi itse palveluasuntokiinteistöjä ja järjestäisi niihin palvelut joko omana tuotantona tai ostopalveluna. Kolmannen sektorin yleishyödyllisten toimijoiden ja yksityisten yritysten palvelutuotannon tulee tukea julkisia palveluita, mutta ne eivät voi olla päävastuussa palveluiden saatavuudesta.