Helsingin budjetti 2017: Panostuksia varhaiskasvatukseen, jonottamatta lääkäriin

Ajankohtaista

Helsingin valtuustoryhmät ovat päässeet sopuun vuoden 2017 talousarviosta. Erityisesti varhaiskasvatuksen osalta Helsinki jatkaa edelläkävijänä. Viime vuonna Helsinki päätti, että kaikilla on lapsilla edelleen subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Nyt budjettineuvotteluissa saatiin aikaiseksi merkittävä päätös, että valtuustostrategian valmistelun yhteydessä tehdään selvitys mahdollisuudesta siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen, sen eri vaihtoehdoista ja mahdollisista aikatauluista. SDP asetti maksuttoman varhaiskasvatuksen tavoitteekseen puoluekokouksessa 2008, ja Helsinki saa nyt näyttää suuntaa koko Suomelle.

 

SDP:n ryhmä on erityisen tyytyväinen siihen, että ensi vuonna Helsinki satsaa terveyskeskusjonojen purkuun, ja että budjetissa taataan iltapäivätoiminta kaikille 1.-2. luokkalaisille ja erityisoppilaille. Neuvotteluissa saatiin myös lisäsatsauksia vanhusten kotihoidon palveluiden vahvistamiseen ja omaishoidon tukemiseen. Kilpailukykysopimuksen myötä kaupungin työntekijät joutuvat säästämään palkoistaan. SDP pitää tärkeänä, että kaupungin kiky-sopimuksen myötä saamat säästöt näkyvät parempina palveluina, eikä palkanleikkausten lisäksi kohdisteta leikkauksia palveluihin.

 

Kuluneen valtuustokauden aikana SDP:n ryhmä on suhtautunut kriittisesti kaupungin strategiaan kirjattuihin maanmyyntitavoitteisiin. Etukäteen määrättyjen tavoitteiden vuoksi on päädytty tilanteisiin, jossa maanmyynti ei ole ollut kaupungin talouden kannalta järkevää. Budjettineuvotteluissa päädyttiin selvittämään maanmyyntitavoitteen toteumaa pidemmällä aikavälillä ja myös edellisen valtuustokauden myynnit huomioiden. SDP toivoo, että tämän seurauksena maanmyyntitavoitteet saadaan taloudellisesti kestävälle tasolle.