Helsingin budjetissa näkyy vahva SDP:n kädenjälki

Ajankohtaista

SDP:n ryhmäpuheenvuoro kaupungin vuoden 2019 talousarviokäsittelyssä

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Helsinki ja sen palvelut ovat olemassa kaupunkilaisia varten. Helsingin kasvu on ollut viime vuosina erityisen voimakasta. Tämä asettaa kaupungille suuren haasteen väestönkasvun vauhdissa mukana pysymisessä.

Erityisesti lasten, nuorten sekä ikäihmisten palvelut vaativat huomiota.

Päiväkotirakennuksia, urheilukenttiä ja terveyskeskuksiin henkilökuntaa. Näitä kaikkia tarvitaan lisää, kun Helsinki rakentaa lisää asuntoja ja väkimäärä kaupungissa kasvaa.

Sosialidemokraattien valtuustoryhmä on tyytyväinen, että sosiaali- ja terveyspalveluihin suunnataan suurin osa ensi vuoden lisämäärärahoista. Toiveenamme on, että Helsinki pystyy Stadin ikäohjelman päivittämisessä asettamaan itselleen kunnianhimoisemmat tavoitteet ikäihmisten palvelujen parantamisessa – niin kotihoidon palvelujen kuin myös terveysasemien saatavuuden osalta.

***

Helsingin budjetissa näkyy vahva SDP:n kädenjälki. Kaupunki päättää suunnata kahden miljoonan euron määrärahan toisen asteen maksuttomuuden edistämiseen. Tämän lisäksi Helsinki esittää valtiolle, että pääkaupunkiseudusta tehdään maksuttoman toisen asteen koulutuksen kokeilualue.

Helsinki toimii tässä, kuten monessa muussakin asiassa – on edelläkävijä ja näyttää suuntaa muulle Suomelle. On kyse sitten subjektiivisen päivähoito-oikeuden turvaamisesta tai terveyskeskusmaksujen poistosta, Helsinki on omilla päätöksillään kyennyt parantamaan kaupunkilaisten tasa-arvoa.

Sosialidemokraattien valtuustoryhmä piti tärkeänä, että toisen asteen maksuttomuuteen suunnattu määräraha ei ole pois koulujen resursseista ja nyt tämä tavoite toteutuu.

Koulutuksen tasa-arvo on tavoite, jonka eteen täytyy tehdä töitä jokaisen sukupolven kohdalla. Maailma on muuttunut, eikä pelkkä peruskoulu enää takaa nuorelle työllistymistä. SDP on pitkään tavoitellut maksutonta toista astetta ja oppivelvollisuuden pidentämistä. On selvää, että koulutuksen tasa-arvon edistäminen pitäisi toteuttaa valtakunnan tason ratkaisulla ja siksi maksuttomasta toisesta asteesta tulee tehdä kansallinen päätös.

***

Kaupungin budjetissa huomioidaan myös keskustakirjasto Oodin avautuminen ja varmistetaan, ettei Oodi vähennä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan palveluja, kuten kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja.

Helsinkiläiset ovat pitkin syksyä olleet yhteydessä ja kertoneet huolestaan nuorisotalojen, lähikirjastojen ja liikuntapaikkojen tulevaisuudesta. Kaupunkilaisille tärkeiden palvelujen puolustaminen kannatti – jääkenttien jäädyttäminen jatkuu ja kirjastojen aukioloajat säilyvät nykytasolla.

***

Helsingin ensi vuoden budjetissa näkyy myös SDP:n vahva halu parantaa lähiöiden viihtyisyyttä. Samaan aikaan, kun Helsingissä rakennetaan uusia kaupunginosia muun muassa Kalasataman ja Jätkäsaaren myötä, on tärkeää, että kaupunki kehittää myös vanhempien kaupunginosien viihtyisyyttä ja palveluja.

Ensi vuonna käynnistyy Itäkeskuksen kaupunginosan kehittämistyö, jonka osana tehdään myös Itäväylän ja Kehä I risteysalueen liikennesuunnitelma. Itäkeskus on koko Itä-Helsingin keskus ja liikenteen solmukohta. Itäkeskuksen kehittäminen entisestään keskustamaisemmaksi alueeksi lisää alueen viihtyisyyttä ja parantaa palvelutarjontaa. On hienoa, että tässä päästään ensi vuonna käyntiin.

Helsingin hyvän tuloksen ovat saaneet aikaan kaupungin henkilöstö, joka on pitänyt huolta siitä, että helsinkiläisten lapsista pidetään huolta päiväkodeissa ja nuoret saavat päivittäin lämpimän ruoan kouluissa. On tärkeää, että kaupungin henkilöstö on huomioitu budjetissa. Helsinki jatkaa palkkaohjelmaansa yhteistyössä kaupungin työntekijöiden kanssa ja jatkotyössä arvioidaan palkkojen vaikutuksia esimerkiksi työntekijöiden rekrytointiin. Helsingissä on kalliit asumismenot ja sen tulee näkyä myös palkoissa. Kaupunki ei voi jäädä palkoissa jälkeen muista pääkaupunkiseudun kunnista.

***

Näiden tarkennusten myötä Helsingin ensi vuoden budjetissa toteutuu oikeudenmukainen tasapaino.

Sosialidemokraattien valtuustoryhmä kannattaa vuoden 2019 talousarvion hyväksymistä.

 

Eveliina Heinäluoma

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja