Helsingiltä täystyrmäys hallituksen valinnanvapausmallille

Ajankohtaista

Helsingin kaupunginhallitus on tänään päättänyt lausunnosta maan hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta koskevasta lakiesityksestä. Helsingin kaupunginhallituksen mielestä esitys ei paranna palvelujen saatavuutta, ei takaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista ja esitys todennäköisesti hyödyttää eniten suhteellisen terveitä ja vähemmän palveluja tarvitsevia. Uudistuksesta seuraavat sopeutustoimet, tuotannon hajanaisuus ja hallinnon taakan kasvu heikentävät paljon palveluja tarvitsevien hoidon saatavuutta ja laatua.

 

SDP:n esityksestä Helsinki toivoo koko lainsäädäntöhankkeen hylkäämistä. SDP:n kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja Tomi Sevanderin mielestä maan hallitus on kieltäytynyt kuulemasta asiantuntijoita lakiesityksen valmistelussa. ”Helsinki edustaa suurta osaa Suomen väestöstä. Asiantuntijoiden ja kuntien lausuntojen soisi todella painavan hallituksen päätöksenteossa. On käsittämätöntä, että maan hallitus on valmis ajamaan esitystä, joka lisää eriarvoisuutta ja kasvattaa terveysmenoja.”

 

Kaupunginhallitus katsoi, että esitettävä monituottajamalli ei välttämättä paranna sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta edes suurimmissa maakunnissa, missä on kuitenkin parhaat mahdollisuudet toimivien markkinoiden syntymiselle. Palvelujen saatavuuden parantuminen rakenteita uudistamalla ei   takaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista, vaan sitä edistävät parhaiten palvelujen oikea kohdentuminen ja niiden vaikuttavuus.

 

 

Lisätietoja:

 

Tomi Sevander

SDP:n kaupunginhallitusryhmän pj

050 561 2581

tomi.sevander@welho.com