Helsingillä on varaa laadukkaisiin lähipalveluihin ja uudistuksiin

Ajankohtaista

Eveliina Heinäluoma SDP:n valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa kaupungin talousarvion lähetekeskustelussa:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat,

Kaupungin talous on vakaalla pohjalla ja vuoden 2018 tilikauden tulos on merkittävästi ennakoitua parempi, lähes 200 miljoona euroa plussan puolella. Myös verotulot ovat olleet talousarviota korkeammat.

Me sosialidemokraatit näemme, että Helsingillä on varaa laadukkaisiin lähipalveluihin ja uudistuksiin.

Väestönkasvu on ollut viime vuodet historiallisen voimakasta. Arviona on kuitenkin, että voimakkaimmat väestönkasvun vuodet ovat takana päin. Näemme jo tammi-helmikuussa selviä merkkejä hidastumisesta, sillä alkuvuoden kuukausina väestönkasvu oli 400 henkeä pienempi kuin edellisenä vuonna.

Helsingissä voimakas väestönkasvu on asettanut suuria haasteita meille päättäjille ja virkakunnalle. Keskeinen kysymys on, miten pystymme mitoittamaan keskeiset julkiset palvelut, varhaiskasvatuksen, liikuntapalvelut ja kotihoidon vastaamaan kaupunkilaisten tarpeita.

***

Arvoisat valtuutetut.

SDP:n valtuustoryhmän mielestä on rehellistä myöntää, ettemme ole täysin onnistuneet ennustamaan väestömäärän voimakasta kasvua ja siten julkisten palveluiden järjestämisessä.

Helsinkiläisten viesti on vahva – tuli se sitten Munkkiniemestä, Pakilasta tai Vuosaaresta – nyt on keskityttävä siihen, että saamme lähipäiväkotiperiaatteen toimimaan, nuorille koulutuspaikkoja ja vanhustenhoidon epäkohdat korjattua.

Sosialidemokraattien ryhmäaloitteen pohjalta päätettiin ottaa tämän vuoden syksyllä ensiaskeleet maksuttomaan lukio- ja ammatilliseen opiskeluun siirtymisessä. Päätös on syytä ottaa huomioon myös ensi vuoden talousarvion valmistelussa. Samaan aikaan toivomme, että seuraava hallitus päättäisi maksuttomaan toiseen asteeseen siirtymisestä koko maassa.

Koko maassa käytiin laajaa keskustelua alkuvuodesta vanhustenhoidon tilasta. Esille tuli suomalaisten oikeudenmukaisuuden tuntoa vastaan sotivia epäkohtia vanhustenhoidon laiminlyönneistä. Helsinkikään ei jäänyt uutisoinnissa paitsioon, myös kaupungissa toimivien yksityisten yritysten toiminnasta löytyi epäkohtia. Sen lisäksi on todettava, että myös kaupunki on saanut toistuvasti huomautuksia aluehallintovirastolta kotihoidon alimitoituksesta.

Ennusteista saamme lukea, että eläkeikäisen väestön kasvu on ollut yli 2 000 asukasta ja saman suuruisen kasvun ennustetaan jatkuvan vuosina 2019-2024. Samaan aikaan tapahtuu merkittävä muutos, kun yli 75-vuotiaiden määrän kasvu voimistuu.

Tämä muutos on syytä ottaa vakavasti. Tiedämme, että kaupunki on jo tällä hetkellä alimitoittanut ikäihmisten palveluita ja kotihoidosta tehostettuun palveluasumiseen pääsy on haastavaa. Tarvitsemme huomattavasti kunnianhimoisempaa suhtautumista, jotta saamme ikäihmisten palvelut järjestettyä arvokkaalla tavalla.

Me sosialidemokraatit olemme vahvasti sitä mieltä, että vanhustenhoidon palveluiden järjestäminen tulee säilyttää vahvasti julkisen sektorin vastuulla. Esitämme, että Helsingin kannattaa kuitenkin ottaa järjestöt ja muut voittoa tavoittelemattomat yhteiskunnalliset toimijat mukaan vanhuspalveluiden tuotantoon.

Hyvät valtuutetut.

Kaupungin työntekijöiltä tulee ympäri kaupungin toimialoja vahvasti samaa viestiä. Työmäärä on lisääntynyt, paikoittain sijaisia on mahdotonta saada ja työntekijät työskentelevät jaksamisen äärirajoilla.

Nyt tulisikin keskittyä kaupungin työntekijöiden jaksamisesta huolehtimiseen ja siihen, että kaupunki kykenee houkuttelemaan osaavia työntekijöitä puoleensa.

Osaavan työvoiman houkutteluun vaikuttaa olennaisesti asumisen hinta. Helsingin tuleekin entisestään lisätä asuntorakentamista ja löytää keinoja tukea kohtuuhintaisen asumisen tuotantoa. Mikäli emme kykene tarjoamaan riittävästi kohtuuhintaista asumista pääkaupungissa, uhkana on, että asumisen hinnasta tulee este Helsingin kasvulle. Helsingin tuleekin edistää uusien asumismuotojen, kuten asunto-osuuskuntien käyttöönottoa. Osuuskunta tarjoaisi pieni- ja keskituloisille kotitalouksille kohtuuhintaisen, voittoa tavoittelemattoman asumisen mallin.

Sosialidemokraatit ovat muistuttaneet myös aiemmin, että maailman toimivamman kaupungin rakentaa kaupungin henkilöstö, joka pitää huolta siitä, että helsinkiläisten lapsista pidetään huolta päiväkodeissa ja nuoret saavat päivittäin lämpimän ruoan kouluissa.

Sosialidemokraattien valtuustoryhmä esittää, että nämä näkökohdat otetaan huomioon vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelussa.