Haemme toimijoita vaalilautakuntiin

Ajankohtaista

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021. Kuntavaalien ennakkoäänestys on 7.–13.4.2021. Ilmoittautuminen vaalitoimikuntiin ja -lautakuntiin on käynnissä!

Kuka voi toimia vaalitoimitsijana?Vaalikelpoinen Helsingissä vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan on jokainen, jonka kotikunta on Helsinki ja jolla on äänioikeus kuntavaaleissa. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä.

Kuntavaaleissa on äänioikeutettu jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

  1. b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
  1. c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 25.2.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Vaalitoimitsijan tehtävä ja palkkio

Vaalitoimitsijoiksi haetaan puheenjohtajia, varapuheenjohtajia, jäseniä ja varajäseniä. Jäsenen ja varajäsenen tehtävällä ei ole käytännössä eroa.  Käytännön työssä tehtävän vuorottelun vuoksi sekä varsinaiset että varajäsenet osallistuvat lautakunnan työhön. Lisäksi on hyvä huomioida, että vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös alustava ääntenlaskenta, joka suoritetaan äänestyshuoneiston sulkeuduttua. Kaikkien vaalilautakuntaan valittujen tulee osallistua ääntenlaskentaan.

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 5 §:n mukaan maksetaan vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja varajäsenelle samoin kuin kotiäänestyksen vaalitoimitsijalle toimituspäivältä palkkio. Vaali-lautakuntien kohdalla korvaukseen sisältyy korvaus vaalipäivänä vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä sekä vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä. Palkkioiden määrät ovat seuraavat:

puheenjohtaja 355 euroa,

varapuheenjohtaja 290 euroa,

jäsen ja varajäsen 245 euroa,

kotiäänestyksen vaalitoimitsija 320 euroa.

Vaalilautakunnan tai/ja -toimikunnan kokouspalkkioni bruttosummasta peritään 10 prosentin luottamushenkilövero Helsingin Sosialidemokraateille ry:lle. Puolueen jäsenyys ei ole kuitenkaan edellytys vaalitoimitsijaksi nimeämiseksi.

Lisätietoja:
Carola Grönlund
toimistonhoitaja
carola.gronlund@sdp.fi
p. 044 306 1294