Guggenheim-ratkaisu vietävä valtuustoon

Ajankohtaista

Sdp:n kaupunginhallitusryhmä tulee esittämään ensi maanantain kaupunginhallituksen kokouksessa Guggenheim-tonttivarausesityksen palauttamista valmisteluun ja esityksen tuomista koko hanketta koskevien lisätietojen kera kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Sdp:n edustajat katsovat demokraattisen päätöksenteon edellyttävän, että vuosia Helsingin kaupungin käsittelyssä pyörinyt hanke käsitellään kaupunginvaltuustossa ennen kuin hankkeen yksittäisistä osittaisista kuten tontinvarauksesta ja arkkitehtikilpailusta päätetään.

Palautusta puoltaa Sdp:n edustajien mukaan myös se, että nyt ollaan tekemässä hanketta vuosia jatkava päätös vajavaisin tiedoin ja ilman arviota Guggenheim-säätiön esityksestä kokonaisuutena. Ennen päätöksentekoa halutaan täsmennetään muun muassa hankkeen rahoitussuunnitelmia, hallintomallia ja mahdollista elinkeinopoliittisesta merkitystä Helsingille.
Sdp:n edustajat päätyivät ratkaisuun arvioituaan tontinvarausesitystä kolmen eri päätösvaihtoehdon kannalta. A-vaihtoehdossa tontinvaraus hyväksyttäisiin, B-vaihtoehdossa hylättäisiin ja C-vaihtoehdossa palautettaisiin.

Sdp:n kaupunginhallitusryhmä on toimittanut esityksen muille kaupunginhallitusryhmille torstaina.

Lue aiheesta ja vaihtoehdoista lisää kuntapolitiikan blogista.