Eveliina Heinäluoma: Palvelut ovat parasta tasa-arvoa

Ajankohtaista

Eveliina Heinäluoman ryhmäpuheenvuoro Helsingin kaupunginvaltuuston talousarviokeskustelussa

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat.

 

Helsinki on tänä päivänä monella tavalla onnekkaassa asemassa. Kaupunki kasvaa. Työllisyys vahvistuu. Tänne muuttaa nuoria ihmisiä opiskelemaan ja työskentelemään. Taloutemme on hyvässä kunnossa.

Sosialidemokraattien mielestä palvelut ovat parasta tasa-arvoa. Ne antavat turvaa ja pohjaa elämästä ja arjesta selviytymisessä. Kaikille tasa-arvoiset palvelut luovat yhteisöllisyyttä, auttavat pärjäämään kaiken muutosten ja yllätysten keskellä.

 

Hyvät palvelut vaativat myös rahoituksen. Viime vuosina tehdyt lukuisat tutkimukset ihmisten veronmaksuhalukkuudesta kertovat, että ihmiset ovat halukkaita maksamaan vaikka korkeampiakin veroja, jos he saavat vastineeksi laadukkaita ja monipuolisia yhteiskunnan palveluita. Tämä on tärkeätä pitää mielessä nyt ja tulevaisuudessa.

 

Sosialidemokraatit asettivat vuoden 2018 budjettineuvottelujen tavoitteiksi ensisijaisesti monipuolisten palveluiden turvaamisen kaikille helsinkiläisille. Erityisesti korostimme sote-palveluita, opetus- ja kulttuuri- sekä liikuntapalveluita.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa koettiin edellisellä valtuustokaudella ennen kokemattoman suuria muutoksia. Kahden ison toimialan yhdistyessä kaikesta tingittiin. Sitä tehosti vielä vuosittainen yhden prosentin tuottavuustavoitteen paine. Käytännössä tuottavuustavoite on tarkoittanut henkilöstö- ja myös toiminnansupistuksia. Ne ovat näkyneet etenkin vanhusten hoivassa, mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelussa.

 

Näihin halusimme nyt lisäeuroja, kun kaupungin talous on jo vuosien ajan näyttänyt hyvää tulosta. Neuvotteluissa saimme runsaat 20 miljoonaa euroa, mutta ikävä kyllä suuri poikkeus vie siitä laskennallisesti puolet. Kun muilla toimialoilla tuottavuustavoite puolitettiin 0,5:een, sote-toimialalla se jäi edelleen yhteen prosenttiin. Käytännössä se tarkoittaa noin 10 miljoonan euron leikkauspaineita. Mielestämme tämä on suuri vääryys.

 

Sosiaalipalveluja, vaikkapa lastensuojelua tai terveydenhoitoa pitää mielestämme kohdella yhdenvertaisesti muiden sektoreiden kanssa. Olisimme toivoneet, että pormestari ja viraston johto olisivat kantaneet tästä suurempaa huolta.

 

Arvoisa puheenjohtaja.

 

SDP:n valtuustoryhmän mielestä valtuuston syksyn alussa hyväksymä kaupunkistrategia velvoittaa Helsingin kiinnittämään enemmän huomiota kaupunkilaisten ja kaupungin eri alueiden väliseen tasa-arvoon.

 

Meidän mielestämme Helsingin tulee pääkaupunkina tehdä enemmän nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja syrjäytyneiden nuorten auttamiseksi. Tästä syystä Helsinki suuntaa ensi vuonna syrjäytymisen ehkäisyn ohjelman kautta varoja nuorten parissa työskentelevien eri toimijoiden tekemään työhön. Menestyvänä kaupunkina meidän tehtävämme on huolehtia, että kaikista pidetään huolta, eikä ketään päästetä putoamaan yhteiskunnan tukiverkon ulkopuolelle.

 

Pidämme hyvänä, että Helsinki huolehtii yhteistyössä HSL:n kanssa koululaisryhmien sujuvasta ja maksuttomasta joukkoliikenteestä koulupäivän aikana. Kyseessä on tasa-arvoteko. Asuinalueiden välisen tasa-arvon kannalta on tärkeää, että koululaisryhmät pääsevät maksutta liikkumaan ja hyödyntämään pääkaupungin erilaisia kultuuri-, taide- ja liikuntamahdollisuuksia. Toivomme, että jatkossa myös ikäihmisten liikkumista helpotetaan joukkoliikenteessä vastaavalla tavalla.

 

Tänä vuonna meille oli tärkeää herättää kaikki siihen, että panoksemme kouluihin ja koulujen tasa-arvoon eivät riitä. Kouluista ja päiväkodeista etenkin tietyiltä alueilta tulee hätähuutoja, ammatillinen koulutus on ahdingossa. Nyt Helsinki lisää panoksiaan kouluihin. Olennaista on, että ne kohdennetaan oikein.

 

Kaupungin tasa-arvoisen kehityksen kannalta on hienoa, että Helsinki kohdentaa ensi vuonna kolmen miljoonan euron määrärahan eriytymiskehityksen ehkäisemiseen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemiseen. Tämän pd-rahana tunnetun myönteisen erityiskohtelun lisärahan on tutkimuksissakin todettu toimivan erittäin hyvin syrjäytymisen ehkäisyssä.

 

Viime vuosien tarpeettoman rankat koulutusleikkaukset Helsingissä ja käsittämättömät leikkaukset valtion toimesta ovat riskeeranneet koulutuksellisen tasa-arvon myös täällä Helsingissä. Kun Sipilän hallitus on päättänyt lopettaa kouluille luokkakokojen pienentämiseen suunnatun lisärahoituksen, on tärkeää, että Helsinki toimii päinvastoin. Kouluille suunnatut lisäresurssit ovat parasta tukea ja eriytymistä ennaltaehkäisevää palvelua.

 

Arvoisa puheenjohtaja.

 

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän lähtökohtana budjettineuvotteluissa oli talouden hedelmien suuntaaminen palveluihin ja vastuullisen taloudenpidon noudattaminen. Pidimme tärkeänä, että ensi vuoden budjetissa rahaa suunnataan niihin palveluihin, joista on aiempina vuosina leikattu ja joissa kaupungin työntekijät ovat olleet kovilla.

 

Haluamme, että Helsingin talous on vakaalla pohjalla myös tulevina vuosina. Maailmantaloudessa on paljon epävarmuutta. Emme voi olla varmoja, kuinka pitkään nyt orastava talouskasvu jatkuu. Myös hallituksen suunnittelema sote-uudistus luo toteutuessaan merkittävää epävarmuutta kaupungin taloudelliseen liikkumavaraan.

 

Erityisesti näistä epävarmuustekijöistä johtuen Helsingin kaupungin tulee olla johdonmukainen omissa toimissaan ja luoda turvallisuutta kaupunkilaisille. Kaupungin tulee huolehtia, että palvelut vastaavat kasvavan kaupungin ja ikääntyvän väestön tarpeisiin. Johdonmukaisuuden vaade kohdistuu myös päätöksentekijöihin. Sovitusta pidetään kiinni ja pääkaupunkiamme rakennetaan pitkäjänteisellä otteella. Merkittävien investointipäätösten kohdalla, kuten Vartiosaaren ja raitiotieyhteyden rakentamisen tapauksessa, poukkoilu on koko kaupungin ja myös ympäristön kannalta huonoa politiikkaa, varsinkin, kun kyseessä on suunnittelun viivästyttäminen. Erityisesti tämän mittaluokan hankkeiden kohdalla toivoisi kunnioitettavan tehtyjä päätöksiä.

 

Huolenpito, tuki ja tasa-arvoiset mahdollisuudet luovat terveen pohjan myös tulevaisuuden kasvulle ja menestykselle Helsingissä.

 

Arvoisa puheenjohtaja. Politiikka on useimmiten kompromissien hakemista. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää vuoden 2018 budjettisovun hyväksymistä.