Eveliina Heinäluoma: Helsinki tyytyväinen soten erillisratkaisuun – rahoitusmallille kritiikkiä

Ajankohtaista

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee tänään kaupungin lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut kaikkialle Suomeen. Uudistuksella vastataan yhteiskunnallisiin muutoshaasteisiin, joihin on välttämätöntä löytää ratkaisut pian.

Helsinki on tyytyväinen siihen, että hallitus kuuli Uudenmaan kuntien huolen, ja valmisteli alueelle erillisratkaisun. Nyt ehdotetut sote-alueet ovat tasapainoisemmat väkiluvun suhteen. Erillisratkaisussa Helsinki vastaa sote-palvelujen järjestämisestä jatkossakin, mikä on kaupungin palveluiden integraation kannalta positiivinen asia.

– Helsingin kaupungin kritiikki kohdistuu erityisesti uudistuksen rahoitusmalliin ja siihen, että uudistus ei ota kaupungin sosiaalisten ja terveydellisten erityisongelmien moninaisuutta ja laajuutta huomioon. Rahoituksen määräytymiskriteerejä ja niiden painotusta on tarpeen muuttaa jatkovalmistelun yhteydessä, kommentoi SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.

– On tärkeää, että uudistuksessa huomioidaan suurten kaupunkien kyky investoida ja pysyä kansainvälisessä kilpailussa mukana. Jatkovalmistelussa on vielä tarvetta keskustelulle suurten kaupunkien tilanteesta.

Helsingin kaupungin mukaan pelastustoimen rahoituksen määräytymisen osalta ehdotetut asukasmäärään ja – tiheyteen perustuvat tekijät ovat perusteltuja, mutta liian alhaisia. Helsinki esittää, että esityksessä tulee ottaa paremmin huomioon Helsingin pelastustoimen muusta maasta poikkeavat erityispiirteet.

Lisätietoja:

Eveliina Heinäluoma
eveliina.heinaluoma@gmail.com
valtuustoryhmän puheenjohtaja
SDP Helsinki