Erkki Tuomioja Meillä on unelma -tapahtumassa

Ajankohtaista

Erkki Tuomiojan puheenvuoro  Meillä on unelma –mielenosoitustapahtumassa  Helsinki  28.7. 2015

On aivan upeata että meitä on tänään täällä tällainen määrä esittämässä näkemyksensä moniarvoisen ja avoimen, monikulttuurisen ja suvaitsevan Suomen puolesta. Silloin kun näitä arvoja uhataan vihapuheella ja kiihotuksella, on tärkeätä että siihen vastataan näkyvästi ja kuuluvasti.

Harmitonta vihapuhetta ei ole. Siitä on vain lyhyt askel vihatekoihin eikä vihapuhetta siksikään tule suvaita. Nollatoleranssi vihapuheeseen ei tarkoita vain sitä, että oikeusvaltiossa oikeusviranomaiset ryhtyvät toimiin kun vihapuhe rikkoo lakeja. Vielä tärkeämpää on, että kansalaisyhteiskunta, mukaan lukien jokainen meistä, tekee myös selväksi sen mitä emme pidä hyväksyttävänä.

Me emme ole täällä rajoittaaksemme kenenkään sanan- ja mielipiteen vapautta. Olemme täällä käyttämässä omaa sananvapauttamme sen kertomiseksi, että emme pidä rajoja sulkevaa ja ihmisiä karsinoivaa puhetta ja käytöstä hyväksyttävänä, vaan katsomme sen olevan vahingoksi koko Suomelle ja kaikille suomalaisille. 

Monikulttuurisuus on kasvavan  keskinäisen riippuvuuden maailmassa väistämätön ja välttämätön asia. Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä on maapallon väkiluku enemmän kuin kolminkertaistunut.  Rajat avautuvat ja niin pääomat, tavarat, palvelut kuin ihmisetkin liikkuvat niiden ylitse koko ajan aikaisempaa helpommin ja suuremmin määrin. 
Tämä vaihdannan lisääntyminen ja työnjaon syventyminen on lisännyt vaurautta ja hyvinvointia kaikkialla maailmassa. Rajojen sulkeminen taloudellisen tai kulttuurin omavaraisuuden tavoittelemisen merkeissä vain köyhdyttää  kaikkia sekä taloudellisesti että henkisesti. 

Elämme monikulttuurisessa, moniuskonnollisessa ja monietnisessä maailmassa, josta kukaan ei voi enää eristäytyä. Tämän peruuttamattomuuden ymmärtäminen ja siihen sopeutuminen on vakauden, rauhan ja koko ihmiskunnan tulevaisuuden avainkysymys. 
Tässä onnistumme vain, jos tämän monikulttuurisuuden yhdistävänä tekijänä on kaikkien sitoutuminen ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistukseen. Sen keskeisiä periaatteita ihmisten tasavertaisuudesta naisten ja miesten kesken tai miltään muiltakaan osin ei voi loukata millään kulttuurirelativismilla.

Siksi vaatimus jonka mukaan maassa on elettävä maan tavoin ei kestä, van oikea vaatimus on että kaikkialla maailmassa on elettävä ihmisiksi. Monikulttuurisuuden ymmärtäminen ja siihen sopeutuminen ei tietenkään ole aina helppoa  eikä ongelmatonta. Epäonnistumisista on myös paljon esimerkkejä. Niistä täytyy ja voidaan oppia. Sata vuotta sitten Pohjois-Amerikkaan ja 60-luvulla Ruotsiin lähteneet suomalaiset maastamuuttajat saivat aikanaan kohdata monia ennakkoluuloja ja vaikeuksia. Maahanmuuttajien kotouttamisessa on meilläkin paljon puutteita ja parannettavaa. 

Kyse on tässäkin tasa-arvosta ja sen mukaisesta kohtelusta.  Jos se millä tahansa perusteella evätään ei ole ihme jos näin kohdeltujen ihmisten jukossa, olivat he sitten maahanmuuttajia tai kantaväestöä, esiintyy myös enemmän kielteistä häiriökäyttäytymistä ja rikoksia kuin elämän edellytykset hallintaan saaneiden ihmisten keskuudessa.

Myös onnistumisista voidaan oppia ja niiden kautta nähdä, minkälainen suunnaton etu ja rikkaus monikulttuurisuus parhaimmillaan on. Suomi olisi monessa suhteessa paljon köyhempi ilman elävää kaksikielisyyttämme, argentiinalaista tangoa tai joukkuepelien tasoa nostaneita maahamme kulkeutuneita ihmisiä ja vaikutteita ja kaikkia niitä monikulttuurisuuden ilmentymiä, jotka meitä ja historiaamme ovat muokanneet.

Hyvät ystävät!
Me emme ole täällä sen vuoksi että olisimme huolissamme jonkun puolueen maineesta. Olemme täällä siksi että emme halua, että Suomessa olevan hallituspuoluetta, jonka edustajien käyttäytyminen ja puheet leimaavat Suomea erilaisuuteen kielteisesti suhtautuvaksi maaksi . Suomi ei saa olla maa joka nousee muualla otsikoihin siksi, että täällä katsotaan läpi sormien yhdenkään kansanedustajan julkista kaveeraamista avoimesti natsihenkisten ihmisten kanssa.
Olemme täällä siksi, että haluamme sellaisen Suomen, joka suvaitsee kaikkea sellaista erilaisuutta ja erilaisia elämäntapa- ja kulttuurivalintoja, jotka kunnioittavat myös toisten erilaisuutta eivätkä loukkaa tai rajoita kenenkään oikeuksia ja tuota haittoja muiden kannettavaksi. Haluamme olla maastamme ja sateenkaarisuomalaisuudesta ylpeitä.