Elävä kulttuuri tekee kaupungin

Ajankohtaista

Helsingissä on mahdollisuus nauttia sekä suurten taidelaitosten tarjonnasta että vapaiden taiteilijoiden ja kulttuuritapahtumien tarjoamasta taiteesta.Kaupunki tukee taidetta ja kulttuuria avustuksin ja ostaa palveluita taiteilijoilta. Rakennusprojektien budjeteista yksi prosentti käytetään taiteeseen.  Kaupungin omaa kulttuurituotantoa on kirjastoissa, kaupungin kulttuurikeskuksissa ja nuorisotoimessa. 

Kulttuuri ja taide lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta, ja kulttuuritapahtumat luovat taloudellista hyvinvointia kaupunkiin. Helsinki tarjoaa kaupunkilaisille tiloja tehdä taidetta ammattilaisten ohjauksessa eri puolilla kaupunkia. Osallisuus oman asuinalueen kulttuurielämään luo asukkaille myönteistä kuvaa omasta elinympäristöstään ja siihen kuulumisesta. On tärkeää nähdä kulttuuri olennaisena osana kaupunkia. 

Ilman taiteilijoita ei ole elävää kulttuuria. Helsingin on tuettava taiteilijoita eri keinoin, jotta heillä on mahdollisuus tehdä työtään  ja saattaa teoksensa kaupunkilaisten nähtäväksi ja koettavaksi. Koronapandemian takia suurin osa esittävän taiteen ammattilaisista ja tapahtuma-alan työntekijöistä on ollut työttömänä yli vuoden. Helsingin on tärkeää muodostaa malli turvallisten tapahtumien järjestämiseksi ja lisäksi tarjota rahallista tukea pandemian hiljentämän kulttuurielämän jälleenrakentamiseen.

Nuorille ja heidän eri alakulttuureilleen on tärkeää tarjota kohtaamispaikkoja, jossa on turvallista toteuttaa itseään taiteen keinoin. Kulttuuri voi monen nuoren kohdalla estää syrjäytymistä ja antaa tärkeän yhteisöllisyyden kokemuksen, jota voi olla joskus vaikeaa löytää muualta. Helsinki on kaupunkina palveluorganisaatio. Siksi säännösten ja rakenteiden tulisi kaupungissa tukea kulttuuria, ei estää sitä.

Tuomas Finne
Helsingin kulttuuri- ja kirjastojaoston puheenjohtaja