Ehdokasasettelu eduskuntavaaleihin päättyy 10.6.

Ajankohtaista

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu on käynnissä. Osastojen tai viiden hengen valitsijayhdistysten on tehtävä esitykset kansanedustajaehdokkaista 10.6. mennessä.

Ehdokkaaksi asettaminen tapahtuu tällä lomakkeella.

Mikäli ehdokkaita asetetaan määräaikaan mennessä enemmän, kun listalla on paikkoja, käydään jäsenvaali. Piirihallitus on päättänyt jäsenvaalin järjestämisestä seuraavasti:

·         Jäsenvaali käydään netti- ja uurnaäänestyksenä. Kotiäänestysmahdollisuutta tarjotaan sairaudesta tai liikuntakyvyttömyydestä johtuen.

·         Nettiäänestys järjestetään 14.-21.8.

·         Uurnaäänestys järjestetään piiritoimistolla 25.-29.8.

·         Vaalin tulos julkistetaan 1.9. ja vahvistetaan piirihallituksessa 3.9.

·         Ylimääräinen piirikokous päättää ehdokasasettelusta 8.9.

Osastoja pyydetään toimittamaan tiedot ehdokasasettelusta piiritoimistolle mahdollisimman pian päätösten jälkeen. Lomakkeen voi toimittaa skannattuna osoitteeseen carola.gronlund(a)sdp.fi tai suoraan piiritoimistolle. HUOM! Ehdokkaan suostumus ja oikeat tiedot on varmistettava ennen lomakkeen toimittamista.