Budjettisopu toi lähes 40 miljoona euroa lisää

Ajankohtaista

SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen ryhmien väliseen budjettisopuun. Sopu tuo 36,8 miljoonaa euroa lisää kaupunginjohtaja Pajusen budjettiesitykseen ja on hyvin lähellä SDP:n viime viikolla tekemää vaihtoehtobudjettia. SDP:n vaihtoehtobudjetin merkittävät esitykset toteutuivat lähes täysimääräisinä opetuksessa, varhaiskasvatuksessa, maahanmuuttomäärärahoissa ja asunto- ja energiatehokkuuskirjauksissa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa jouduimme tinkimään tavoitteestamme yhdeksän miljoonaa euroa. Investoinneissa palautettiin koulujen korjausmäärärahat SDP:n vaihtoehtobudjetin tasolle ja aikaistettiin Lauttasaaren peruskoulun valmistumista.

Yhteensä Pajusen pohjaesitykseen lisättiin käyttötalouteen 36,8M€, josta 26,8M€ kohdennettiin nyt tehdyillä päätöksillä ja 10 miljoonan euroa jaetaan maaliskuuhun mennessä. Budjettiesitys on edelleen ylijäämäinen.

 

SDP:n vaihtoehtobudjetti ”Koulut, kodit ja hoiva” ja toteutunut budjettisopu – vertailu

 

Sdp:n vaihtoehto

Budjetti-sopu

KÄYTTÖTALOUS

Opetus

10M€

9,9M€

Varhaiskasvatus (ml. subjektiivisen päivähoidon varmistaminen)

5,75M€

5,1M€

Sosiaali- ja terveyspalvelut (ml. Safe Haven turvaresidenssitoiminta vainotuille taiteilijoille)*

18,6M€

9,9M€**

Kaupunkisuunnitteluvirasto (25% asuntotuotantotavoitteen lisäys)

0,8M€

0,6M€

Kirjastopalvelut

0,57M€

0,2M€

Kulttuuriasiankeskus (ml. Checkpoint Helsinki)

0,45M€

0,2M€

Tanssin talo

0,2M€

0,15M€

Pelastuslaitos

0,4M€

0,25M€

Ympäristökeskus

0,15M€

0,1M€

Energiatehokkuus- ja aurinkosähköohjelmien valmistelu

0,4M€

0,1M€

Ammatillisen koulutuksen tarjoamiseen maahanmuuttajille opetusviraston tekemän esityksen mukaan

3,6M€

10M€ varaus erikseen haettavaksi

Erillismääräraha turvapaikanhakijamäärien myötä lisääntyvän maahanmuuton vaatimiin toimiin

4M€

10M€ varaus erikseen haettavaksi

INVESTOINNIT

Opetuksen digiloikka

7,5M€

Erillinen hanke-esitys.

Koulukorjaukset, Lauttasaaren aikaistaminen, Jätkäsaaren, Vuosaaren ja Tehtaanpuiston mahdollinen aikaistaminen

1,6M€

1,6M€***

Tukkutorin pakastamo

25M€

Erilliskirjaus

Kaupunginmuseon muuttos

0,22M€

0,2M€

Mustapuron leikkipuiston aikaistaminen

Sis. Siirto

Kirjastot (Töölö ja Maunula)

0,5M€

* Hyväksyimme, että lakisääteistä toimeentulotukea ja Helsingin HUSille maksamia määrärahoja ei korotettu. Luotamme, että Helsinki joka tapauksessa hoitaa näissä velvoitteensa.

** Safe Haven –toiminta mukana

***Maaliskuuhun mennessä opetusviraston esitys muiden korjausten ja rakennusten aikataulusta.