Ay-väen sosialidemokraatit liikkeelle

Ajankohtaista

Demokraatti 9.12.2013

Joulukuun alussa perustettiin Helsinkiin ”Ay-väen sosialidemokraatit ry”, josta tullaan kansanomaisemmin puhumaan Ay-väen demarit, nimiasiaa valmistellut Lassi Ojanen selosti kokoukselle.

Taustalla on kahden 1970-luvun puolivälissä perustetun puolueyhdistyksen yhtyminen, mutta samalla irrottaudutaan tiukoista ammattiliitorajoista. 

– Uuden yhdistyksen tarkoituksena on tarjota väylä SDP:n jäsenyyteen sosialidemokraattisesti ajatteleville ay-aktiiveille. Haluamme nostaa esille myös SDP:n työväen/palkansaaja -profiilia.

– Populistisen oikeiston muista väitteistä huolimatta tiedämme, että jos joku puolue tässä maassa on ”työväenpuolue” se on SDP, uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi valittu Juha Jaatinen korostaa.

Valtion leipä ei enää eroa

Vuodenvaihteen jälkeen Palvelualojen sosialidemokraatit ja Posti- ja viestintäalan sos.dem. yhdistys menevät yhteen ja kutsuvat uusia mukaan. Yhdistyminen on iso harppaus, koska siinä yksityinen palveluala ja valtion posti- ja logistiikka-ala yhdentyvät.

– Postin muutos liiketaloudellisesti toimivaksi työyhteisöksi on kaventanut vanhan eron. Ei valtion leipä ole enää pitkä, mutta kapea, se on lyhyt ja kapea Maija Pulkkinen sanoo.

Varapuheenjohtajaksi valittu Tarkko Laurinen sanoo yhdistymistä stressittömäksi. – Ay-taustaiset ihmiset tuntevat yhteenkuuluvuutta ja haluavat hakea uusia mahdollisuuksia.

PAU-puolen veteraani Henry Ahonen muistaa yhdistyksensä syntyneen, kun liikenneministeri Veikko Saarron aikana kommunistit järjestäytyvät liiton sisällä.

Seija Koskiniemi on elänyt jo sen ajan, kun osuusliikkeiden työntekijät tulivat Palvelualan demareihin ja haluaa mukaan enemmän työelämässä nyt olevia aktiiveja. Helsingin demareiden pitkäaikainen ay-vaikuttaja Simo Utriainen kertoo, että hanketta on valmisteltu jo pidempään.

Metalli jatkaa

Helsingissä Julkisen hallinnon demarit ovat jo aiemmin kokoontuneet yhteen. Metallin, Kirjan, Kuljetusalan ja Rakennustyöväen demarit toimivat omissa osastoissa. Sataman ja Elannon yhdistykset ovat käytännössä kuolleet.

Metallityöläisten sd. yhdistys ei nähnyt riittävästi yhteisiä intressejä valtion ja yksityisen palvelualan kanssa.

– Sen sijaan teollisuuden palkansaajat olisi kenties sopivampi koalitio. Tai Kirja, Metalli ja Kuljetusala kenties, puheenjohtaja Petri Ijäs kertoo.

Metallityöväen toiminta suuntautuu yhä vahvemmin Metalliliiton ryhmätoiminnan tukemiseen. Metallityöläisten yhdistyksellä on käytössä riittävät resurssit. mm. oman lehden tekemiseen.

Mutkaton ilme

Uusi vetopari on työelämässä. Juha Jaatinen on PAUn Helsingin Osaston toimitsija ja pitkän linjan yhdistysvaikuttaja Vallilassa ja Haagassa. Tarkko Laurinen on PAMin toimitsija työsuhdeasioissa.

Ay-väen sosialidemokraattien uuteen johtokuntaan 2014 valittiin heidän lisäkseen Jari Järn, Maija Pulkkinen, Lassi Ojanen, Timo Saarinen, Hannele Ugur ja Simo Utriainen.

– Ammattiyhdistyssosiaalidemokraatit haluavat nostaa esille hyväntuulista ja mutkatonta ilmettä. Kaikki itsensä ay-aktiiveiksi tuntevat sosiaalidemokraatit, keskusjärjestöstä huolimatta, toivotetaan tervetulleiksi, Jaatinen lopettaa.

Risto Kolanen

(Ilmestyi lyhennettynä Demokraatissa 9.12.2013)