Ajankohtaista

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

– On kuitenkin selvää, että jos hallitus ei lisää resursseja ja hidastuttaa aikatauluja, niin hyväkään osaaminen ei auta, sillä liiallinen kiire estää laadukkaan toiminnan. Hallituksen onkin itse otettava lusikka käteen ja tehtävä konkreettisia toimia, jotta lakiesitykset olisivat paremmin valmisteltuja ja niissä olisi paremmin otettu huomioon pitkän aikavälin kustannusvaikutukset.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

Kuntavaalit järjestetään 9. huhtikuuta. SDP haluaa ehdokkaiksi monipuolisen joukon suomalaisia, joilla on hyvä käsitys kansalaisten arjen asioista, työelämän haasteista, opiskelusta tai perhearjen pyörittämisestä. Pyydämme sinua ryhtymään kuntavaaliehdokkaaksemme. Klikkaamalla videota se onnistuu helposti.Sosialidemokraatit SDP

Sanna Marinshared image on Instagram

SDP esitti eduskunnan kyselytunnilla hallitukselle parlamentaarista yhteistyötä julkisten rakennusten sisäilma- ja homeongelmien ratkaisemiseksi. Kysyin pääministeri Sipilältä tarttuuko hän esitykseemme. Arvoisa puhemies, Haluan kysyä pääministeri Sipilältä täsmennystä äskeiseen vastaukseenne edustaja Kantolan kysymyksen osalta. Kyse ei siis ole siitä, että me toivoisimme jotakin yhteistä kahvittelua puolueiden välillä vaan me haluamme parlamentaarista yhteistyötä, jossa etsitään oikeita ratkaisuja tähän vakavaan ongelmaan. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän tutkimuksen mukaan pelkästään home- ja kosteusvauriot aiheuttavat noin puolen miljardin, siis puolen miljardin euron, kustannukset yhteiskunnassa joka vuosi. Kustannuksia syntyy muun muassa oireiden ja sairauksien tutkimisesta ja hoidosta, sairauspoissaoloista, työkyvyn menettämisestä sekä työtehon ja tuottavuuden laskusta. Kyse on siis merkittävästä ongelmasta ihmisten terveydelle, mutta myös kansantaloudelle. SDP haluaa parlamentaarista yhteistyötä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tartutteko siihen? #eduskunta #kyselytunti Kiitos myös @uhanadesign supermukavasta Green leaves -collegesta! #Tampere rules!sannamarin

Joona Räsänenshared tweet on Twitter

Maassa kaikki hyvin, kun hallituksella on aikaa paikallispolitikoida yhdellä lentokentällä. Rahat hankkeeseen otetaan varmaan koulutuksesta.

Historia

13:21

DEMARIPERHEEN NUORIN – HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT

Kun sosialidemokratia kasvoi maanlaajuiseksi kansanliikkeeksi, muodostettiin vuonna 1906 organisaatio, joka on toimivana edelleen käytössä. Jäsen kuuluu sosialidemokraattiseen puolueeseen oman yhdistyksensä kautta. Se puolestaan kuuluu kunnallisjärjestöön, jotka vaalipiirin alueella muodostavat yhdessä piirijärjestön.

Viidentoista piirijärjestön muodostamassa SDP:n perheessä pääkaupungin sosialidemokraattinen piirijärjestö on nuorin. Oman piirijärjestön perustaminen tuli tarpeelliseksi, kun olympiavuoden 1952 alussa muodostettiin Helsingin vaalipiiri erilleen Uudenmaan vaalipiiristä.

Piirin virallinen perustamispäivä oli 6.10.1952. Kunnallisjärjestön viimeisestä puheenjohtajasta Paavo O. Kivestä tuli piirin ensimmäinen puheenjohtaja. Puolueosastoja oli runsaat 70.
Piirijärjestö on kaiken aikaa toiminut helsinkiläisten sos.dem. puolueosastojen yhteiselimenä, liikkeen yhteisiä tavoitteita edistäen ja periaatteita noudattaen ja etenkin erilaisia vaaleja organisoiden. Toiminta-alueensa takia piiri huolehtii myös kunnallisjärjestön tehtävistä.
Viisikymmenluvulla toiminnalle antoi väriä ja kärkevyyttä sos.dem. liikkeen sisäinen hajaannus. Myöhemmin 1960-70-luvulla Helsingin demareilla oli tiukkaa jakoa ns. O- ja E-ryhmiin, oikeistoon ja edistysmieliseen vasemmistoon. Jako sävytti melkeinpä kaikkea toimintaa, joka senkin takia oli vilkasta. Aatteellista keskustelua käytiin paljon.

Kahdeksankymmenluvulta alkaen tunnelmat ovat tasaantuneet, kuten kaikissa poliittisissa liikkeissä. Aatteellinen ja myös käytännön toimintaa koskeva keskustelu on piirin parissa kuitenkin yhä voimissaan. Suuri mielenkiinto kohdistuu Helsingin kunnalliselämään.
Piirillä on läheistä yhteydenpitoa Vantaan ja Espoon kunnallisjärjestöjen kanssa. Suhteet ovat asiallisen hyvät myös muiden puolueiden vastaavien helsinkiläisten järjestöjen kanssa.
Piirin yhdistyksistä on aikojen kuluessa valittu lukuisia sosialidemokraattisia kansanedustajia, maaherroja, kaupunginjohtajia sekä kaupunginvaltuutettuja ja muita luottamushenkilöitä.

Piirin jäsenyhdistyksistä on valittu kolme tasavallan presidenttiä, joista jokainen luonnollisesti luopui jäsenkirjasta valituksi tultuaan:

Mauno Koivisto (Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys) 1982-1988, 1988-1994
Martti Ahtisaari (Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys) 1994-2000
Tarja Halonen (Kallion sosialidemokraatit) 2000-2006, 2006-2012

Piirin puheenjohtajat:

Paavo O. Kivi 1952
Yrjö Rantala 1953-58 ja 1961-67
Väinö Leskinen 1959
Valtter Laitinen 1960
Reino Tuomi 1968-75
Per-Erik Förars 1976-78
Arvo Salo 1979-82
Risto Laitila 1983-84
Paavo Lipponen 1985-92
Arja Alho 1993-96
Kari Piimies 1997-2008
Risto Kolanen 2009-2014
Pilvi Torsti 2015-

Menneinä vuosikymmeninä piiritoimistossa HTY:n talolla Paasivuorenkadulla työskenteli piirisihteerin apuna useita henkilöitä. Myöhemmin määrä supistui. Nyt piirin palveluksessa ovat toiminnanjohtaja Hanna Isbom ja toimistonhoitaja Carola Grönlund.

Helsingin sosialidemokraattinen piiri julkaisi vuosina 1989-2015 omaa jäsenlehteä, Stadin Ruusua.

– Tero Tuomisto –

(päivittänyt Hanna Isbom)